Anmälan till Fotokurs

Kostnad för en fotokurs är 4000:-

Vid betalning är kursen bindande. Återbetalning av kursavgift (75% ) endast mot uppvisande av läkarintyg.

Kursavgift sätts in på: Bankgiro 949-0665 eller Postgiro 400 41 81-6

 

Frågeformulär/Anmälningsblankett:
För att göra kursen så givande som möjligt ber vi er att ladda ned detta formulär med några korta frågor att besvara.
När ni fyllt i frågorna sparar ni PDF:en med ert namn och skickar den till Håkan Olsén, via mail eller per post.
Mejla blanketten till:fotograf@hakanolsen.se
Blanketten kan fyllas i direkt från Acrobat Reader eller skrivas ut och fyllas i för hand.
OBS !! Priset är 4000:- i blanketten står fel pris. OBS !!Hämta anmälningsblanketten här »